تاج ریسه ای مورد استفاده برای تمام سنین . با این تاج زیبا در مجالس خود بدرخشید .

یک دیدگاه بگزارید